Rüyada Peygamber Efendimizi (s.a.v) görmek nasıl yorumlanır?

Rüyada Peygamber Efendimizi (s.a.v) görmenin manası nedir? Rüyada Peygamber görmek nasıl yorumlanır?
rüyada peygamber


Rüyada Peygamber Efendimizi (s.a.v) görmenin manası nedir? Rüyada Peygamber görmek nasıl yorumlanır?


RÜYADA PEYGAMBER GÖRMEK

Rüyada Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselamı hakiki şekliyle gören, muhakkak O nu görmüş olur. Çünkü şeytan O nun şekline giremez. -Resulullah ı böyle uygun şekillerde görmekte büyük faydalar vardır. Çünkü Resulullah ı bu durumda görmekle rüyayı görenin durumu bilinir ve gafletten uyanır. Diğer peygamberleri de rüyada görmek böyledir. Çünkü şeytan, peygamberlerin ve melaikenin suretine giremez. Rüyada Resulullah ı görenin durumu iyi ve gönlü şen olur.

Bazı âlimler de; Peygamber Efendimizi değişik şekilde görmek, yine Onu görmek olur. Fakat bu, o kişinin dindeki noksanlığına alamettir. Peygamber Efendimizi rüyada gerçek şekliyle gören ve mümin olarak ölen herkes Cennete gider, demişlerdir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

-Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür. Ben her surette görünürüm. [Deylemi]

-Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Ebu Bekri Sıddıkı gören de, gerçekten onu görmüştür. Şeytan onun da suretine giremez. [Hatib]

- Beni rüyada gören, uyanıkken görmüş gibidir. [İbni Mace]

- Beni rüyada gören, Cehenneme girmez. [İbni Asakir]

Sıfatları üzere görmek

İbni Sirin‘e göre, rüyayı gören, Resulullah ı vefatı zamanında bulunduğu şekil üzere görmüşse hakikaten onu görmüş demektir. İbni Arabi hazretleri gibi bazı âlimler ise, (Resulullah ı hayatta bulunduğu şekilde görmek şart değildir) dedi. Resulullah ı bilinen sıfatları üzere görmek, bizzat Peygamber Efendimizi görmektir. Bilinen sıfatlardan başka şekilde görmek, Resulullah ın misalini idrak etmektir.

İmam-ı Nevevi ise; Sahih olan rüyayı gören her iki surette de Resulullah ı hakikaten görmüştür. İster bilinen sıfatı üzere, isterse bilinen sıfatından başka bir surette görsün, dedi.

Farklı sıfatlarda görmek

- Resulullah ın gençlik, orta yaşlılığı ve ihtiyarlık zamanlarında ve ömrünün sonunda olan bilinen suret ve sıfatlarından birisi üzerine görülen rüya tabire muhtaç değildir. Eğer bunlardan birisine benzemiyorsa, tabire muhtaç olur. Bunun için bazı tabircilere göre, bir kimse, Resulullah ı yaşlı görse, selamete erişmeye; genç görse, bu kimsenin iyi hâlli oluşuna, şöhrete erişmesine ve onun düşmanına galip gelmesine delalet eder. Tebessüm ettiğini görse, rüya sahibinin sünnet-i seniyeye uyduğuna delalet eder.

- Resulullah ı kızgın bir şekilde görmek, o kimsenin hâlinin kötü olmasına delalet eder. Güzel bir surette görmek, rüya sahibinin dince güzelliğine, mübarek bedeninde noksanlık görmek, rüyayı görenin noksanlığına delalet eder. Çünkü Resulullah gayet parlak bir ayna gibidir ki, o aynaya bakan kendi şeklini görür.

- Resulullah ı görenler, muhasara altında veya kıtlık içinde iseler onlar bu gibi durumlardan kurtulur ve mazlum iseler zafere kavuşurlar. Eğer korku hâlinde iseler emin olurlar.

- Resul-i ekremin kendisine teveccüh gösterdiğini veya bir şey öğrettiğini yahut namazında ona iktida ettiğini yahut Resulullah ın güzel bir şey yedirdiğini veya layık bir elbise giydirdiğini, veya ona hayırlı dua ettiğini gören, iyilikle emreden ve kötülükten nehyeden kişi olur. Rüyayı gören âlim ise, ilmi ile amel eder. Abid ise, feyze kavuşur. Günahkâr ise, tövbe eder, kâfir ise, hidayete erer.

- Rüya sahibi korku içinde ise, düşmanlarından emin olur. Kendisine şefaat edilir. Çünkü Resulullah Efendimiz şefaat sahibidir.

- Rüyada Resulullah ı görmek, sözünde doğru ve vaadinde durmaya delalet eder. Bazen de büyük bir makama nail olur. Rüya sahibi yolcu ise ve kuraklık çekiliyorsa, yağmurun yağmasına delalet eder. Çünkü su bulunmayan yerde, Resulullah ın mübarek parmakları arasından su akmış idi.

- Resulullah bir yerde rengi değişmiş veya bir a‘zası noksan görülürse, bu rüya o yerde dinin zayıflamasına ve bid‘atin meydana çıkmasına delalet eder. Resulullah ın üzerinde eski elbise görmenin tabiri de böyledir.

- Resulullah ın vefat ettiğini görenin kendi akrabasından şerefli bir zatın vefatına delalet eder. Eğer Resul-i ekremin bir yerde cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur.

- Resulullah ın, kendisine dünya malından veya yiyecek ve içecek bir şey verdiğini gören, verilen şeyin şerefi nispetince erişeceği bir hayra delalet eder. Bir kimse rüyada onun mübarek elbiselerinden birini giyse veya Peygamber Efendimiz kendisine elbisesini verse, o kimse mülke erişir. Fakir ise, zengin olur, bekârsa evlenir.

- Resulullah ın sürme çektiğini gören, dininde salih olur. Onun çok güzel olduğunu görmek, rüya sahibinin çok dindar olduğuna delalet eder.

-Resulullah ı buğday benizli gören, heva ve hevesi terk eder, tövbe etmeyi tercih eder. Beyaz tenli olduğunu gören, Allah'a tövbe eder. Güzel amel yapar ve yolunu düzeltir.

- Resulullah ın sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu ve beyazlık bulunmadığını gören, sevinç ve büyük bir ucuzluğa kavuşur. Sakalına aklık karıştığını görenin kuvvetli oluşuna ve düşmanına galip gelmesine delalet eder.

- Resul-i ekremi kendi mescidinde veya harem-i saadetinde gören, kuvvet, izzet ve yüceliğe erişir.

-Resulullah ın kabri şerifini gören, zengin olur, hapis ise kurtulur. Kabr-i şerifi ziyaret ettiğini gören, büyük bir mala erişir.

- Resulullah ın peşinden yürüdüğünü görenin, sünnete uyduğuna delalet eder.

- Resulullah ı ayakkabısız görse, rüya sahibinin cemaatla namazı terk ettiğinden, ona, cemaatla namaz kılması için emrettiğine delalet eder.

- Resulullah ın mestlerini giydiğini görmesi, Resulullah ın o kimseye Allah yolunda cihad yapması için emrettiğine delalet eder.

- Resulullah ile müsafeha yaptığını görenin sünnet-i Resulullaha uyduğuna delalet eder.

Peygamber Efendimizi rüyada görmek için

Peygamber Efendimizi rüyada hakiki şekliyle görebilmek için düzgün itikada sahip olmak, ibadetleri yapıp haramlardan kaçmak ve çok salavat-ı şerife getirmek lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir yet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salavat okuyan, öteki Cumaya varmadan beni rüyada görür. [Şir‘a]

Hz.Ömer, (Bir mümin, Abher namazını kılıp da Resulullah ı rüyasında görmezse, ben Ömer değilim. Yemin ederim ki, Allah u Teâlâ, bu namazı kılanın işini görür, dilediğini verir, günahı ne kadar çok olsa da, hepsini affeder, ölürken susamaz, kabrine çiçekler döşenir. Kabrinden kalkarken de, başına keramet tacı konur) buyurdu. Hz. Ali de; Resulullah ı görmek istediğim zaman, Abher namazını kılarım, buyurdu.

Abher namazı, 4 rekatlık nafile bir namazdır. İkinci rekatta, oturulunca Ettehiyyatüden sonra salli barik okunur. Her rekatta bir Fatiha, on defa Kadir suresi okunur. Sonra rükudan önce, 15 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber tesbihi okunur, sonra rükuya varılır, rükuda 3 defa Sübhane rabbiyel azim dendikten sonra 3 defa yukarıdaki tesbih okunur. Sonra doğrulup, kavmede, yani ayakta iken aynı tesbih 3 defa daha okunur. Secdeye varılır, 3 Sübhane Rabbiyel a‘ladan sonra, aynı tesbih 5 defa okunur. Daha sonra ikinci secdeye gidilir. İki secde arasında tesbih okunmaz. Diğer 3 rekat da böyle tamamlanır. Selamdan sonra konuşmadan Kadir suresi on defa okunur. Sonra aynı tesbih 33 defa okunup Cezallahü Muhammeden anna ma hüve ehlühü denir.

Resulullah Efendimizi rüyada gören Müslüman, ölene kadar o hâlini muhafaza ederse Cennetliktir inşallah.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski