Es-Selam esmasının anlamı, zikir sayısı ve faziletleri

Es-Selam ism-i şerifi, Allah'ın (cc) 99 Esmaül Hüsnasından olan Es-Selam ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? Es-Selam Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?

Es-Selam ism-i şerifi, Allah'ın (cc) 99 Esmaül Hüsnasından olan Es-Selam ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? Es-Selam Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?

Es-Selam esmasının manası: Esenlik veren, Kullarına rahmet ve bereket ihsan eden, onları emin kılan.
Zatı ayıplardan, sıfatı eksikliklerden salim, kullarını tehlikelerden koruyan ve onlara selamet veren, kıyamet günü mü’min kullarını azaptan koruyan ve cennette kullarına selam veren.
  • Her çeşit ârıza ve hâdiselerden sâlim kalan;
  • Her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran;
  • Cennet’teki bahtiyar kullarına selam eden.
Es-Selam Arapça yazılışı: السلام

Bu ism-i şerif, Kuddûs ismi ile yakın bir mânâ ifade etmekte ise de Selam ismi, daha ziyade istikbale aittir. Yani, Cenâb-ı Hakk’ın gerek zâtı, gerek sıfatı ileride en ufak bir tegayyüre, bir değişikliğe, bir za’fa uğramaktan münezzehtir. O, ezelde nasılsa ebedde de öyledir.

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.” (Haşr,23)

Selâmette olan, selâmette kılan. ‘Selam’ kelimesi Kur’anı Kerimde 33 defa geçer ama bunlardan yalnız bir tanesi (Haşr, 23) Allah’ın ismi olarak geçmektedir.

Resulullah buyuruyor:
“Ey Allah’ım! Sen Selam’sın; Selam yalnız sendedir. Ey ikram ve celâl sahibi olan! Sen ne yücesin.”

Selam ismi, Yüce Allah’ın kemalatının tümünün isbatını ve noksan sıfatların tümünün O’ndan uzaklaştırmayı içermektedir. Bunun manası şöyledir: “Subhânallahi ve’l-Hamdu lillah.” Bu tesbih, yüce Allah’ın Ulûhiyyette ve tazimde tek olduğunu kapsamaktadır. Ve aynı şekilde “Lâ ilahe illalahu vallahu ekber” de Ulûhiyyette ve tazimde tek olduğunu kapsamaktadır. Her doğan ölüyor, her yeşeren kuruyor, her yapılan yıkılıyor. Yaratılanların en değerlisi insan doğuyor, büyüyor, ihtiyarlıyor, hastalanıyor, acıkıyor, uyuyor ve ölüyor. ‘Selam’ olan Rabbimiz bütün bunlardan salimdir. İslâm dinini indirerek selâmet yurdu olan Cennete davet eden, bu dünyada gönüller arasına köprü olan selâmı, nezaket kurallarını öğreten Rabbimiz Mü’minleri Cehennem azabından selâmette kılandır.

Allah’ın Selam sıfatı aynı zamanda cennete kabul ettiği kullarına selam vermesi anlamına da gelir.

Cenab-ı Hak:

“Çok esirgeyen Rabb’dan onlara bir de sözlü “Selam” (vardır)“ (Yasin,58)

"İşte onlar, sabretmelerine karşılık (cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orda esenlik dileği ve selamla karşılanırlar." (Furkan,75)

şeklinde buyurarak cennete giren insanlara sözlü olarak selam vereceğini bildirir. Kuşkusuz Allah’ın selamı müminler için olabilecek en büyük müjdedir.

Es-Selam Ebced Değeri ve zikir saati: Es-Selam ebced değeri (131) zikri buna göre yapılır. Zikir saati Güneş’tir.Günü Pazardır.

Es-Selam Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı
Es-Selam ism-i şerifi, bela ve musibetlerden kurtulmak, her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan emin olmak ve özellikle vesveseden kurtulmak için “Ya Selam Celle Celalühü” diyerek 131 kere okunur.

Herhangi bir hasta üzerine 121 defa “Ya Selam Celle Celalühü” diyerek okunursa; eğer eceli gelmemiş ise Allahü Teala hazretlerinin fazl-u keremiyle hemen hastalığı hafif olur, şifa bulur.
Bu ism-i şerife “Ya Selam Celle Celalühü” diyerek devam eden ölümün hararetini duymaz, zorluk çekmez, şeytanlardan muhafaza olur ve Cenab-ı Hakk’a kalbi selim ile gider.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski
Toyzz Shop TR