Prof. Dr. Selami Kuran kimdir? nereli? kaç yaşında?

Prof. Dr. Selami Kuran kimdir? aslen nereli? kaç yaşında? eşi kim? biyografisi ve hayatı hakkında kısa bilgi.

Prof. Dr. Selami Kuran kimdir? aslen nereli? kaç yaşında? eşi kim? biyografisi ve hayatı hakkında kısa bilgi.


Prof. Dr. Selami Kuran aslen Şanlıurfa’lıdır. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İsviçre’de Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. Doçentlik ve profesörlük unvanlarını Marmara Üniversitesi’nin akademik kadrosunda bulunurken edindi. Fakültenin Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak ta görev yapan Selami Kuran, İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukattır.

Prof. Dr. Selami Kuran halen "Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı" olarak görev yapmaktadır.

Selami Kuran, Esra Erol'un programında danışmanlık yapan Hülya Kuran'ın eşidir. Çiftin Ahmet ve Zeynep isminde iki çocukları bulunmaktadır. Eşi Hülya Kuran ve oğlu Ahmet Kuran'da avukattır.


Selami Kuran'ın eşi Hukukçu Avukat Hülya Kuran kimdir?

Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamlamış, ardından Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkale'lidir. Üniversiteden mezun olduğu yıl nikah masasına oturan Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evlidir.

Sitemizde yer alan diğer hukukçu ve avukatları listelemek için tıklayın..

PROF. DR. SELAMİ KURAN'IN EĞİTİM BİLGİLERİ


1987 - 1990 Doktora Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre

1986 - 1987 Yüksek Lisans Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre

1981 - 1985 Lisans AKADEMİK UNVANLAR Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre

2007 - Prof. Dr. Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2001 - 2007 Doç. Dr. Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

1992 - 2001 Öğretim Görevlisi Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku
Bölümü

YÖNETİMSEL GÖREVLER


2008 - Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2008 - Bölüm Başkanı Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

2008 - Bölüm Başkanı Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

PROF. DR. SELAMİ KURAN'IN ESERLERİ VE YAYINLARI


İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Prof. Dr. Kuran'ın akademik CV'sinde şu yayınlar dikkat çekiyor:

- Uluslararası Deniz Hukuku, Beta Yayınları, Beşinci Baskı, İstanbul 2016.

- Uluslararası Hukuk Temel Metinler, Beta Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul 2014.

- Kıyı Devletinin Karasuları Üzerindeki Yargı Yetkisi, Hukuk Araştırmaları Dergisi ,1995, Cilt 9, Sayı 1-3, s.273-287

- Uluslararası Deniz Yatağının Hukuki Statüsü, M.Ü. Hukuk Fakültesi, Argumentum Dergisi, Ekim, Kasım, Aralık 1998, Sayı 57, s. 453-459

- Ege Denizi Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması Sorunu, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, M.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, 1999, s. 426-451

- Uluslararası Hukukta Kendi Kaderini Tayin Hakkı, M.Ü. Argumentum Aylık Hukuk Dergisi Aralık –Ocak 1999-2000, Sayı 58, s. 489-493

- Deniz Hukuku Sözleşmelerinde ve Türk Mevzuatında Karasuları Kavramı ve Hukuki Rejimi, Doçentlik Tezi, İstanbul 2001

- İkinci Ulusal Program ve Kopenhag Kriterleri, M.Ü. Argumentum Aylık Hukuk Dergisi, Mart 2004.

- Tebliğ :3 Ekim 2005 Tarihli Müzakere Çerçeve Belgesinin Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, M.Ü. Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Türkiye ‘nin Uluslararası Güncel Sorunları” konulu panelde sunulan tebliğ, Hukuk Araştırmaları Dergisi

- Ceza Muhakemesinde Geçerli Olan İlkelerdeki Fonksiyon Değişimi, Tercüme, Prof. Dr. h.c. Albin Eser, Fakultatis Demica Anneversaria , M.Ü. Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Uluslararası Sempozyumu , M.Ü. Yayını No. 536 , Hukuk Fakültesi Yayını No. 441, İstanbul 1993

- Avrupa Tek Pazarı ve Sigortacılık Sektörü, Tercüme: Prof. Dr. Ernst Klingmüller, İmalatçının Sorumluluğu, Tüketicinin Korunması ve Sigorta Sistemi, Uluslararası Seminer, M.Ü. Avrupa Topluluğu Enstitüsü , İstanbul 1996 , s.82-96

- Savaş Gemilerinin Dokunulmazlığı ve Yargı Bağışıklığı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sayı 1-2 2005/2006

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski